Stora bredbandssatsningar i Skellefteå

Under en lång period har fiberutbyggnaden i Skellefteå släpat jämfört med storstadsregionerna. Det är det nu slut med, tack vare stora satsningar i infrastrukturen under 2017 och framåt.

Fler fastigheter ansluts till Skellefteå stadsnät

Det är Skelleftekraft som bygger det huvudsakliga fibernätverket i och runt Skellefteå. I skrivande stund täcker deras fibernät över 36 000 hushåll. På sikt kommer troligen hela Skelleftehamn att anslutas, även om det redan i dagsläget finns alternativ. Exempelvis täcker AC-Net flera orter utanför Skelleftekrafts stadsnät.

Det finns flera onlinetjänster där du kan se om din fastighet är ansluten till fibernätet och vilka bredbandsleverantörer du i så fall kan välja mellan. Ett exempel är Bredband.se där du kan se alla bredbandserbjudanden på din adress. Du kan även gå direkt till stadsnätet om du redan vet att du har en fiberanslutning.

Bredband viktigt för Skellefteås näringsliv

Skellefteå, som profilerar sig med Norrlands mest tekniska näringsliv, har inte helt överraskande stor nytta av det nya fibernätet. För att kunna konkurrera inom många branscher inom Sverige, men även internationellt, krävs helt enkelt ett stabilt och snabbt bredband.

Satsningar på bland annat bredband verkar redan ha lönat sig, eftersom Norrland redan i dag kan skryta om att ha en teknisk kompetens som är svår att hitta någon annanstans i hela Sverige.

Även om det låter löjligt säger exempelvis en av Googles främsta utvecklare Serge Lachapelle i en intervju att Luleås extremt bra internetuppkoppling var en av anledningarna att han stannade kvar i Sverige.

Fiber kan locka flera till Norrland

Det är inte bara för näringslivet som bra bredband är viktigt, utan även för oss som privatpersoner. Genom att erbjuda en bra bredbandsanslutning lyckas man locka en helt annan demografi än vad man hade gjort annars.

Fibernätverket är alltså delvis att tacka för att Skellefteå med omnejd har en relativt ung och köpkraftig befolkning. Skellefteå är en av de starkaste ekonomierna med en stabil tillväxt i Norrland, delvis tack vare sina infrastruktursatsningar.