Skelleftehamn ligger i Skellefteå kommun. Tätorten är uppbyggd rund det stora smältverket Rönnskär och ligger lite mer än en mil från centrala Skellefteå. 

Skelleftehamns historia 

Skelleftehamns historia inleds runt 1900-talet, även om orten inte hette Skelleftehamn just då. Orten var ursprungligen ett litet fiskesamhälle och döptes till Skeleftehamn i samband med att den stora handelshamnen byggdes. 

Några år senare grundas smältverket Rönnskär på orten, vilket leder till att en massa personal plötsligt behövs. Till följd av detta uppstår ett brukssamhälle runt smältverket, vilket lägger grunden till dagens Skelleftehamn. 

När orten grundades ökade befolkningsmängden kraftigt. Däremot minskar Skelleftehamns befolkning idag. 

Från det att orten grundas exploderar befolkningen. År 1960 bodde cirka 5 000 personer i Skelleftehamn, men sedan dess har befolkningen minskat rejält. 

År 2015 hade Skelleftehamn ungefär 3 000 invånare. Det beror främst på att allt fler väljer att lämna orten. Även det faktum att orten Kallholmen har brutit sig ur Skelleftehamn har minskat befolkningen med några hundra. 

Skelleftehamn i nutid 

I dagsläget är Skelleftehamn fortsatt en ort som karaktäriseras av sitt stora smältverk, Rönnskär.  Även idag är smältverket den största arbetsgivaren, men det finns även en stor mängd mindre företag. 

Rönnskär, smältverket, är fortfarande den största arbetsgivaren i Skelleftehamn. 

I den centrala orten Skellefteå finns ett arbetsliv som kännetecknas av högteknologisk verksamhet, något som även färgar av sig på Skelleftehamn. Vill du läsa mer om Skelleftehamns näringsliv har vi en hel sida dedikerad till ämnet

Utelivet i Skelleftehamn 

Skelleftehamn har ett utbud av restauranger, men den absoluta majoriteten av uteställena ligger i Skellefteå. Detta beror på att det är knappa 15 minuter mellan orterna, vilket gör att den betydligt större orten Skellefteå lockar till sig många av krogarna. 

För den som vill hålla sig i Skelleftehamn är utelivet därför något mer begränsat, och enligt många mer anpassat efter besökare än ortens invånare. 

Aktiviteter och utflyktsmål runt Skelleftehamn

För dig som passerar igenom Skelleftehamn eller Skellefteå finns det flera aktiviteter som du borde testa. Exempelvis kan du testa hundsläde eller åka på scotersafari. 

Det finns även flera spännande utflyktsmål oavsett vilken årstid du besöker orten på. Under sommaren går turbåtarna runt i skärgården, en upplevelse som du inte vill missa. 

På vintern kan du passa på att besöka vildmarkcentret för att bland annat kolla på älgar eller testa på att åka scoter.