Skellefteå har som kommun ett väldigt unikt näringsliv. Där många kommuner i norra Sverige kämpar för att hitta kvalificerad personal kännetecknas Skellefteå av högteknologisk spetskompetens. Skelleftehamn är inget undantag, även om många företag är centrerade kring huvudorten Skellefteå. 

Hundratals företag är verksamma i Skelleftehamn 

I dagsläget verkar fler än hundra företag kring Skelleftehamn. Det avser dock bara de företag som har sina kontor på orten. Räknar man in de företag som har sina kontor i området kring Skelleftehamn är siffran betydligt större. 

Allra mest utmärkande för orten är dock det stora smältverket vid skärgården, Rönnskär. 

Rönnskär den största arbetsgivaren sedan 1930

Det största företaget I Skelleftehamn är Boliden Rönnskär. Smältverket, som bara hanterar koppar, är faktiskt anledningen till att orten grundades från första början. I dagsläget är företaget fortsatt världsledande, både inom hanteringen av råmaterial från gruvdrift och inom elektronikåtervinning. 

Rönnskär har tack vare stora investeringar de senaste åren blivit världsledande inom återvinning av ädelmetaller från elektronik. 

I dagsläget jobbar cirka 800 personer på smältverket, som 2018 producerade över 13 ton guld och 224 000 ton koppar. Att smältverket fortfarande finns kvar och till och med leder utvecklingen är mycket tack vare satsningar som har gjorts den senaste tiden. Bland annat investerade företaget 1,3 miljarder år 2010 för att förbättra kapaciteten för återvinning. 

Verket hade tidigare ett dåligt rykte eftersom arbetarna exponerades för stora mängder giftiga kemikalier. Det här ledde till att personalen kunde insjukna på grund av höga halter av exempelvis arsenik. Idag erbjuder dock verket en betydligt bättre arbetsmiljö. 

Skellefteå satsar på högteknologiska verksamheter 

Förutom de stora industrierna och företagen inom tjänstesektorn utmärks hela kommunen av teknisk utveckling. Tack vare den goda tillgången på spetskompetens inom dessa områden har kommunen idag en privat sektor som frodas. 

Faktum är att Skellefteå har den största privata sektorn per capita i hela norra Sverige. Precis som Sverige i helhet utgör tjänstesektorn en betydande del av denna sektor, där företag inom IT står för en betydande andel av företagen.