Viktig information! - Svaveldioxid
Vid Rönnskärsverken tillverkas svaveldioxid. Den transporteras med bil och järnväg. Svaveldioxid lagras på Rönnskärsverkens område.

Okontrollerade utflöden av svaveldioxid, som inträffar ytterst sällan, orsakar gasmoln. Dessa gasmoln är farliga att inandas. Rönnskär har ständig beredskap, dygnet runt, för att förebygga, upptäcka och avvärja gasfaran. Risken för att gas skall nå bostadsområden är mycket liten.Så här upptäcker du gasen:
- Stickande lukt.
- Sveda i ögon och näsa.
- Hosta.Varningssignal:
Vid gasfara varnas allmänheten genom larmsignal från civilförsvarets sirener. Varningen består av 7 sekunder långa signaler med 14 sekunders uppehåll mellan varje:

7 14 7 14 7 14 7 14 7 14Så här gör Du om larmet går:
- Om du är ute, gå lungt in i närmaste byggnad.
- Stanna inne, i det tätaste utrymmet. Där är du bäst skyddad.
- Stäng ventilation, fönster och dörrar.
- Lyssna på radion.
- Information kan också ges i TV och text-TV.
- Undvik att ringa. Du kan hindra viktiga samtal.
- Ha filter till hands att andas genom om gasen blir besvärande.
- Avvakta instruktioner via radion eller högtalarbil.Faran över:
När faran är över ges en sammanhängande, 30-40 sekunders lång signal.

30 - 40 sekunderProvisoriskt munfilter:
Du kan göra ett provisoriskt munfilter av ett grovt tygstycke, exempelvis en handduk. Du dränker in tyget med vatten och andas genom det. Vattnet suger upp gasen.Checklista: Saker du alltid bör ha till hands i hemmet...
- En batteridriven radio.
- Värme- och stearinljus.
- Tändare eller tändstickor.
- Ett gasolkök eller liknande med tillbehör.
 
..::  © 1999-2015 -  Lars-Erik Holmström  -  Webbcenter Skelleftehamn  ::..
..::  Berzeliusgatan 2  -  932 32 Skelleftehamn  -   Tel 0910-333 33  -  Mobil 070-546 44 88 
::..