Där sanden blir till guld...

Rönnskär är ett spännande och kontrastrikt besöksmål...

För att malmen från gruvorna runtom i Guldriket ska förvandlas till tackor av renaste guld krävs ett smältverk. Men på Rönnskärsverken produceras inte bara guld. utan också andra metaller.

På Rönnskär får vi dels ta del av smältverkets framgångsrika historia, som började på ett obebott skär ute i kustbandet och dels se dagens högteknologiska verksamhet. Det har hänt mycket på sjuttio år...

Även om det gjutits runt 50 000 guldtackor på Rönnskär sedan 1940-ta!et så är guld inte huvudprodukten.
I själva verket är guldet oftast en biprodukt vid annan metallframstäiining. Rönnskärsverken är ett av världens största smältverk för kopparframställning med en produktionskapacitet på 230 000 ton/år.
Här produceras även andra metaller såsom bly, zink och silver. En del biprodukter vid metallframställ-ningen är också kommersiellt gångbara, till exempel svavelsyra.

Historien om Rönnskärsverken är också historien om en hel bygd. En fantastisk resa från fattig skogsbygd till rik industribygd, mycket tack vare gruvor och smältverk. Än idag är Rönnskärsverken en av Skellefteå kommuns största och viktigaste arbetsplatser.

Forum Museum Rönnskär ger en möjlighet att titta in i Rönnskärsverkens historia. Att gå in i det gamla kontoret på verksområdet, det är som att resa i tiden. Och riktigt guld får du se här också. I källaren bakom tjocka väggar och galler finns chansen att själv få prova att lyfta en guldtacka.

Under 2005 fyller Rönnskär 75 år. I samband med verkets jubileum den 12 juni kommer museet att invigas officiellt. Under året kommer också en film att spelas in där de 75 åren återges. Bland annat med spännande berättelser om en av Bolidens gamla ägare - Ivar Kreuger. Filmen kommer senare att visas på Forum Museum Rönnskär.

Såväl Forum Museum Rönnskär som Rönnskärsverken tar emot besökare sommartid. Övriga tider på året tar Rönnskärsverken emot efter överenskommelse, medans Forum Museum Rönnskär har öppet alla vardagar under hela året för besökare. Redan att närma sig detta gigantiska industriområde med bil är en stark upplevelse - missa inte denna höjdpunkt för både stora och små.

Välkomna till Museum Rönnskär och Rönnskärverket.
 
Forum Museum Rönnskär
Öppet alla vardagar året runt mellan kl 10.00-15.00
OBS! Alla besök måste bokas på förhand via telefon 0910-77 38 29 direkt till museet.
På onsdagar under juli månad går gratis buss från Skellefteå Centrum.